Kundecase: Trimpoeng

Først og fremst: Hva er Trimpoeng? Det lar seg enklest beskrive ved å lese litt på nettsiden til Trimpoeng:

Trimpoeng er et enkelt turkonkurransekonsept som gjør det mye mer motiverende å komme seg ut på tur! Deltakere laster ned Trimpoengappen og blir med på en konkurranse i sitt lokalområde.

https://info.trimpoeng.no/hva-er-trimpoeng/

Trimpoeng er altså, for sluttbrukeren, en app som lar brukeren delta i turkonkurranser og sjekke inn på turmål som er definert av arrangøren av konkurransen.

I juli 2021 markerte Trimpoeng en stor milepæl: 10 millioner innsjekkinger siden den første versjonen av appen så dagens lys. Vi liker å se på dette som 10 millioner turopplevelser som Trimpoeng har bidratt til.

Devos sin rolle er å bistå med planlegging og gjennomføring av overgangen til en mer moderne teknologisk plattform, bestående av følgende hovedkomponenter:

  • App for iOS og Android – skrevet i Flutter.
  • Backend – skrevet i Elixir.
  • Administrasjonsside for arrangører – skrevet i React.

I tillegg bistår Devos med kontinuerlig videreutvikling av Trimpoeng-produktet.


Disclaimer: Jeg har for tiden en stillingsprosent i Trimpoeng AS og jeg har eierinteresser i firmaet.