Rådgivning i forbindelse med IT-prosjekter

Devos tilbyr rådgivning i forbindelse med små og store IT-prosjekter.

Features

Prosjektledelse og -styring

Vi kan ta oss av koordinering av ressurser, allokering av tid og kommunikasjon med eksterne parter.

Arkitektur

Valg av rammeverk og språk, databasearkitektur – alt det nødvendige forarbeidet.

Integrasjoner

Komplekse integrasjoner krever et «bird's-eye view», god planlegging og god kommunikasjon.

SuksessfaktorenGod styring

Ingen IT-prosjekter er like, og de fleste kommer med både små og store utfordringer som en må finne god løsninger på. Vellykkede IT-prosjekter oppnår en ved å gjøre de riktige valgene tidlig i prosessen og ved å ha god styring underveis.

Devos innehar den nødvendige kompetansen og erfaringen for å kunne tilby rådgivning i forbindelse med IT-prosjekter. Dette inkluderer prosjektledelse og -styring, samt rådgivning og planlegging både før og underveis i et prosjekt

Hold oversikten

Samarbeid med oss

Vi bistår gjerne med rådgivning i forbindelse med små og større IT-prosjekter. Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.