Kundestøtte

Public API

Artikler

Overview

Read about how our public APIs are structured and how to get started using them.

Norwegian postal codes

Devos provides an open API for retrieving information about Norwegian postal codes.

Katgorier

Generelt

Generelle artikler.

Dashboard

Help articles related to our Dashboard.

Nettsider

Guider og hjelpeartikler for nettsider i WordPress.

API documentation

Here you'll find all our API documentation. The documentation is only provided in English.

Overvåkning

Her finner du informasjon om og tekniske detaljer rundt vår overvåkningstjeneste.

E-post

Innlogging, administrasjon og tekniske detaljer for våre e-postkunder.